Wpisy oznaczone ‘umowa o dzieło’

Kiedy umowa o dzieło się kończy?

czwartek, 4 marzec 2010

Kiedy stosunek prawny dzieła wygasa?

Stosunek prawny dzieła wygasa w przypadku, gdy:

    1. zamawiający odebrał dzieło

    2. nastąpiło jednostronne odstąpienie od umowy z określonych przyczyn

    3. nastąpiło umowne rozwiązanie umowy

Ponadto umowa o dzieło, którego wykonanie zależy od osobistych przedmiotów przyjmujących zamówienie, rozwiązuje się wskutek jego śmierci bądź niezdolności do pracy. Rozwiązanie umowy powoduje zwrot materiałów dostarczonych przez zamawiającego w takim stanie, w jakim się w tym momencie znajdują. W takiej sytuacji inna osoba może dokończyć dzieło częściowo już wykonane. Zleceniodawca powinien również zapłacić część wynagrodzenia odpowiadającą stopniowi zaawansowania dzieła. W przypadku, gdy materiały były własnością wykonawcy, a dzieło częściowo wykonane przedstawia ze względu na zamierzony cel umowy wartość dla zamawiającego, przyjmujący zamówienie lub jego spadkobierca może żądać, ażeby zamawiający odebrał materiał w stanie, w jakim się znajduje, za zapłatą jego wartości oraz odpowiedniej części wynagrodzenia.